Tin vắn

VĂN MINH |

(QNO) - Năm 2020, nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ phân bổ cho Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Đức 400 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, ngày 24.11, Phòng NN&PTNT huyện bàn giao 25 bò giống cho các hộ dân xã Sông Trà (12 con) và Phước Gia (13 con). Trị giá mỗi con bò 18,4 triệu đồng, trong đó hộ hưởng lợi đối ứng 2 triệu đồng/con và chi phí đầu tư xây dựng chuồng trại.

(QNO) - Năm 2020, nguồn vốn Chương trình 135 của Chính phủ phân bổ cho Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Đức 400 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, ngày 24.11, Phòng NN&PTNT huyện bàn giao 25 bò giống cho các hộ dân xã Sông Trà (12 con) và Phước Gia (13 con). Trị giá mỗi con bò 18,4 triệu đồng, trong đó hộ hưởng lợi đối ứng 2 triệu đồng/con và chi phí đầu tư xây dựng chuồng trại.