Tin vắn

DUY THÁI |

(QNO) - Chiều 3.12, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Phan Minh (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn đến tận nhà trao tặng 200 suất quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Châu và thị trấn Hương An (mỗi suất gồm 5 triệu đồng và 10kg gạo). Trước đó, Câu lạc bộ Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức tại TP.Hồ Chí Minh cũng trao tặng 205 suất quà cho người dân Quế Sơn (mỗi suất 1 triệu đồng).

(QNO) - Chiều 3.12, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Phan Minh (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn đến tận nhà trao tặng 200 suất quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Châu và thị trấn Hương An (mỗi suất gồm 5 triệu đồng và 10kg gạo). Trước đó, Câu lạc bộ Doanh nhân Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức tại TP.Hồ Chí Minh cũng trao tặng 205 suất quà cho người dân Quế Sơn (mỗi suất 1 triệu đồng).