Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Tôi đại diện nhân sự của doanh nghiệp. Xin hỏi đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đối với người sử dụng lao động (LĐ), để hoàn thiện hồ sơ, giúp đơn vị sử dụng LĐ gửi phương án đến Sở LĐ-TB&XH  xét duyệt, phía cơ quan BHXH thực hiện thủ tục hỗ trợ như thế nào?

Các cơ quan chức năng đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ảnh: D.L
Cơ quan chức năng đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người LĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ảnh: D.L

Trả lời: Đơn vị sử dụng LĐ lập danh sách người LĐ tham gia đào tạo theo Phụ lục 1 kèm theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gửi cơ quan BHXH nơi đang quản lý thu BHXH đối với đơn vị qua giao dịch điện tử hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Trường hợp đơn vị chưa thực hiện được giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy (gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích). Cơ quan BHXH giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Hỏi: Thời gian nghỉ không lương quy định tại Điều 13 Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg từ 15 ngày liên tục trở lên. Trường hợp người LĐ nghỉ không lương từ 19.7 đến 10.8 nhưng tháng 7 và tháng 8.2021 vẫn đóng BHXH, vậy người LĐ có đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Mẫu 05 hay không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 85, khoản 4 Điều 86 Luật BHXH năm 2014, người LĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người LĐ và người sử dụng LĐ không phải đóng BHXH tháng đó.

Vì vậy, trường hợp người LĐ nghỉ việc không hưởng tiền lương từ ngày 19.7.2021 đến ngày 10.8.2021 thì tháng 7.2021 và tháng 8.2021 người LĐ không làm việc, không hưởng tiền lương dưới 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, do đó cả người LĐ và người sử dụng LĐ vẫn phải đóng BHXH tháng 7.2021 và tháng 8.2021. Người LĐ này nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 15 ngày liên tục trở lên thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

TAGS

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Hỏi: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong tháng 7.2021 doanh nghiệp có giải quyết cho 3 lao động (trên tổng số 15 lao động) nghỉ việc không hưởng lương 1 tháng, gồm 1 giám đốc và 2 nhân viên, tất cả đều có hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng. Doanh nghiệp đã thực hiện đóng đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN đến tháng 6.2021. Vậy doanh nghiệp của tôi có được giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất không?

Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

D.L |

(QNO) - Một số câu hỏi - đáp về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).