Hỏi đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tiếp theo)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM |

(QNO) - Hỏi: Tôi đang nghỉ chế độ thai sản đến 21.7.2020, tôi định xin nghỉ dưỡng sức thêm 10 ngày nữa do tôi mổ sinh đôi. Vậy tôi có cần làm giấy bệnh không hay chỉ nộp đơn xin nghỉ cho nơi làm việc?

Trả lời: Điều 41 Luật BHXH quy định: Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 đến 10 ngày (tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên). Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định nêu trên do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

- Theo hướng dẫn tại khoản 2.4 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31.1.2019 của BHXH Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì hồ sơ là mẫu 01B-HSB (Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe) do đơn vị sử dụng lao động lập.

Bạn đối chiếu với quy định nêu trên để nắm được quyền lợi của mình.

Hỏi: Hiện tôi bị bệnh lao phổi và phải chữa trị nằm viện dài ngày (từ 9 tháng đến 1 năm), sau đó công ty yêu cầu xin bản sao hồ sơ bệnh án để làm thủ tục gia hạn BHYT và làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau. Tuy nhiên bệnh viện nói chỉ cho sao hồ sơ bệnh án khi tôi ra viện. Như vậy, tôi cần xin loại giấy tờ xác nhận gì để có thể nộp lên cơ quan bảo hiểm gia hạn thời hạn BHYT và hưởng chế độ trợ cấp ốm đau của BHXH?

Trả lời: Về thủ tục báo giảm và sử dụng thẻ BHYT: Trường hợp của bạn bị mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh dài ngày do Bộ Y tế quy định, trong tháng có số ngày nghỉ việc do ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên thì đơn vị chỉ cần thực hiện thủ tục báo giảm bằng cách kê khai trên mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27.3.2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14.4.2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

- Về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau:

Điều 100 Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là: Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

TAGS