23 tác giả tham gia trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa phê duyệt 24 tác phẩm của 23 tác giả tham gia Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam năm 2015. Trong đó, có 2 tác giả của Quảng Nam là Nguyễn Văn Hàm và Dương Trần Duy Thông; số tác giả còn lại chủ yếu đến từ TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. UBND tỉnh cũng đã quyết định thành lập Ban điều hành Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam năm 2015 và giao ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL làm Trưởng ban.

PHÚC LÂM