25 tác phẩm tham gia Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam

P.G |

Chiều 10.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì buổi làm việc với Ban tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam năm 2015 nhằm rà soát lại công tác tổ chức, xét duyệt, chấm chọn các tác phẩm dự thi.

Kết thúc thời hạn thông báo, Ban tổ chức Trại sáng tác điêu khắc Quảng Nam năm 2015 đã nhận được 116 tác phẩm của 53 tác giả ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Qua chấm chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn 25 tác phẩm của 24 tác giả đạt các tiêu chí về mỹ thuật, kỹ thuật, có nội dung ý tưởng bám sát chủ đề trại sáng tác là những chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển của quê hương Quảng Nam. Hiện đơn vị giám sát nghệ thuật đã xây dựng phương án thiết kế vị trí đặt các tác phẩm tại Quảng trường 24.3 (TP.Tam Kỳ). Dự kiến, Trại sáng tác điêu khắc sẽ được khai mạc vào đầu tháng 7.2015 và bế mạc, khánh thành vườn tượng vào cuối tháng 8.2015.

P.G