Hội An phát triển tủ sách phục vụ cộng đồng

ĐỖ HUẤN |

Thời gian qua, Thư viện Thanh Hóa - Hội An đã nhận được 5.000 ấn phẩm sách báo của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài thành phố. Thư viện đã tặng số ấn phẩm này cho 20 tủ sách cộng đồng trên địa bàn.

Tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới thư viện về các xã, phường, đưa văn hóa đọc đến từng người dân với phương châm “Sách đi tìm người” và đẩy mạnh văn hóa đọc tại cở sở, Thư viện Thanh Hóa - Hội An chuẩn bị thiết lập mới 3 tủ sách phục vụ cộng đồng và 2 Thư viện xanh tại 2 trường tiểu học ngoài trung tâm thành phố. Đồng thời phối hợp và liên kết hỗ trợ phát triển bền vững 10/20 tủ sách đã thiết lập, trong đó bổ sung 100 đầu sách, báo cho mỗi tủ sách, chọn lọc các đầu sách hay, có giá trị về tri thức, kỹ năng sống và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ em; tổ chức hoạt động hiệu quả các tủ sách cộng đồng và Thư viện xanh.

TAGS