Phát động xây dựng tủ sách gia đình

L.Q |

Sở VH-TT&DL vừa tổ chức phát động xây dựng tủ sách gia đình tại các địa phương. Đây là hoạt động nhằm tạo thói quen đọc sách, tăng vốn hiểu biết, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, góp phần hình thành lối sống lành mạnh ở các gia đình. 

Đồng thời, nhân rộng mô hình tủ sách tư nhân có phục vụ cộng đồng, tủ sách cộng đồng, tủ sách pháp luật, thư viện cộng đồng ở các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của người dân.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 11 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Tủ sách gia đình sẽ là giải pháp căn cơ để nâng cao văn hóa đọc cho mỗi người. Khi thói quen đọc sách hình thành, người dân sẽ tự giác và phong trào đọc sách sẽ đi vào chiều sâu.

Ngoài tủ sách gia đình, tủ sách cộng đồng thì Sở VH-TT&DL đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu để hình thành tủ sách riêng, tăng cường văn hóa đọc, đầu tư, đổi mới, nâng chất và phát huy hiệu quả ở một tầm cao mới.

Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh lồng ghép trong các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch ở địa phương tổ chức phát động phong trào xây dựng “tủ sách gia đình”...