Quảng Nam có 3 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

QUẾ HÀ |

(QNO) - Bộ VH-TT&DL vừa công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể để lấy ý kiến trước khi trình lên hội đồng cấp nhà nước trước ngày 27.7.2021.

Theo đó có 71 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 600 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú đã được hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét. Quảng Nam có 3 người được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong đợt này. Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến nhân dân kéo dài đến ngày 27.7.2021.

TAGS