Thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú"

HÀ AN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 - 2018 của Bộ VH-TT&DL.

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” gồm 11 thành viên đại diện các sở, ban ngành chuyên môn của tỉnh do ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ủy nhiệm làm Chủ tịch hội đồng, ông Đinh Hài - Giám đốc VH-TT&DL làm Phó Chủ tịch hội đồng. 

Hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định, xét chọn, đề cử danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” theo đúng quy trình và quy định của Chính phủ. Sở VH-TT&DL được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của hội đồng.

HÀ AN