Trùng tu di tích nhà thờ tộc Nguyễn

T.B |

UBND huyện Phú Ninh vừa tổ chức khánh thành công trình trùng tu di tích lịch sử nhà thờ tộc Nguyễn. Nhà thờ tộc Nguyễn trước đây là nhà của ông Nguyễn Tấn Trang và bà Nguyễn Thị Đợi ở Xuân Trung (nay là thôn Xuân Phú, xã Tam Thái), được xây dựng vào khoảng năm 1885. Nơi đây, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập (năm 1940) và hoạt động trên địa bàn Bắc Tam Kỳ. Sau đó tiếp tục đón tiếp các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, phủ và các chi bộ cơ sở đảng khắp nơi trong tỉnh, huyện đến hoạt động, bắt liên lạc. Tại đây đã tổ chức nhiều cuộc họp để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền theo kêu gọi của Mặt trận Việt Minh… Năm 2008, nhà thờ tộc Nguyễn được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Năm 2012, UBND huyện Phú Ninh tiến hành lập các thủ tục pháp lý để triển khai công tác trùng tu với tổng mức kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Hiện công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2013.

T.B