Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017: Khai mạc tại Tam Kỳ - bế mạc tại Hội An

SONG ANH |

Chiều 3.10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 để nghe các kế hoạch triển khai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh - Trưởng ban Tổ chức chủ trì.

Với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản”, Festival lần này sẽ mời khoảng 10 - 12 đô thị di sản thế giới tham gia, trong đó ưu tiên các nước là thị trường du lịch truyền thống và tiềm năng như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước có quan hệ ngoại giao tốt với Việt Nam. Dự kiến, Festival sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 14.6.2017 với rất nhiều hoạt động diễn ra tại các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. Sẽ có 26 hoạt động lớn trải dài từ Hội An, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Nam Trà My, Tây Giang, Điện Bàn, Phú Ninh… Lễ khai mạc sẽ tổ chức tại TP.Tam Kỳ, lễ bế mạc tại TP.Hội An.

Cuộc họp đã thông qua việc thành lập các tiểu ban phục vụ Festival, bao gồm: Tiểu ban nội dung, Tiểu ban thông tin tuyên truyền, Tiểu ban vận động tài trợ, Tiểu ban lễ tân - hậu cần, Tiểu ban an ninh trật tự và thành lập 2 trung tâm báo chí tại Hội An và Tam Kỳ. Từ tháng 9.2016, công tác tuyên truyền, quảng bá về Festival và công tác vận động tài trợ, mời quảng bá thương hiệu tại Festival đã bắt đầu khởi động… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị thành viên ban tổ chức, các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Đề án tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI đã được UBND tỉnh phê duyệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ, đảm bảo Festival diễn ra thành công tốt đẹp.

SONG ANH