Các địa phương cần tập trung gắn các phong trào với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa

HỒ QUÂN |

(QNO) – Sáng nay 8.3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng đồng chủ trì. 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: H.Q
Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: H.Q
Trong năm 2021, toàn tỉnh có 372.586/409.629 hộ được công nhận gia đình văn hoá, 1.609 tộc văn hoá; 1.056/1.240 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hoá, 101/200 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 19/41 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 1.705/1.825 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; 1.184/1.240 bản hương ước, quy ước được UBND cấp huyện công nhận.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng ở các địa phương. Ảnh: H.Q
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng ở các địa phương. Ảnh: H.Q

Trên địa bàn tỉnh có 32,2% người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; 795 câu lạc bộ thể dục thể thao; 100% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khoá; 97% cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực

Cùng với việc triển khai các nội dung phong trào, các địa phương đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa – thể thao xã, nhà văn hóa thôn, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sinh hoạt văn hóa địa phương; huy động nguồn lực xã hội xây dựng nhiều thiết chế thể thao, mở rộng sân chơi, bãi tập,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn tân chỉ đạo hội nghị. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo hội nghị. Ảnh: H.Q

Năm 2022, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sẽ tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung gắn các phong trào với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa; lồng ghép phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hoàn thiện các thiết chế văn hoá và hoạt động văn hoá, thể dục thể thao ở cơ sở, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân; nghiêm khắc xử lý các trường hợp lợi dụng lễ hội, văn hóa để thực hiện hành vi mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự,...

TAGS

Người truyền lửa văn hóa Cơ Tu

VĂN THỦY |

Năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng ông Blinh Hạnh ở thôn Công Dồn (xã Zuôih, huyện Nam Giang) vẫn nhanh nhẹn, thân thiện và gần gũi. Hàng ngày ông vẫn miệt mài ghi chép và sưu tầm những giá trị, bản sắc văn hóa của người Cơ Tu để lưu truyền lại cho thế hệ mai sau. 

Giữ gìn nếp sống văn hóa phố cổ

ĐỖ HUẤN |

Sự phát triển của Hội An trong nhiều năm qua là từ chính nền tảng di sản văn hóa của cha ông để lại và được những chủ nhân đang sống giữa lòng di sản kế thừa, phát huy.

Du xuân trong không gian văn hóa

CHÂU NỮ |

Những địa chỉ văn hóa của xứ Quảng như bảo tàng, thư viện… mở cửa xuyên tết, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.