Chuẩn bị phương án cho Hội thảo "Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển"

XUÂN HIỀN |

Xây dựng các phương án cụ thể để chuẩn bị cho Hội thảo khoa học “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển” là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đưa ra tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan vào chiều qua 28.7. Đồng thời nhấn mạnh, trong trường hợp không tổ chức được hội thảo, tỉnh sẽ xuất bản tập kỷ yếu “550 năm Danh xưng Quảng Nam”. 

Theo các phương án của Sở VH-TT&DL, dự kiến hội thảo được tổ chức vào quý IV - 2021. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hội thảo sẽ được tổ chức tập trung tại Quảng Nam.

Phương án 2, nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát, sẽ tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu là UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phương án 3, trong trường hợp không tổ chức tập trung tại 2 điểm cầu do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh sẽ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định hỗ trợ các điểm cầu tại địa phương.

Hội thảo khoa học “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển” là hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021) nhằm khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Từ các tham luận của những nhà nghiên cứu, nhà khoa học, Quảng Nam sẽ tiếp thu, trên cơ sở đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp góp phần hoạch định các chủ trương, cơ chế chính sách nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh.

TAGS