Đề xuất thiết lập các kênh trực tuyến để quảng bá văn hóa, nghệ thuật

X.H |

Diễn đàn trực tuyến “Tác động của đại dịch Covid-19 - Hành động quyết liệt của ngành VH-TT&DL” do Bộ VH-TT&DL tổ chức, kết nối với 63 điểm cầu trên cả nước diễn ra hôm qua, 22.9. Diễn đàn nhằm làm rõ những tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành VH-TT&DL, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể thích ứng và phát triển trong tình hình mới.

Theo đó, thời gian qua, các hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích phải tạm dừng. Các hoạt động văn hóa đối ngoại, giao lưu hợp tác văn hóa, bảo tàng, triển lãm trong nước gần như “đóng băng”.

Ở lĩnh vực du lịch, dịch Covid-19 đã làm đứt gãy chuỗi tăng trưởng mỗi năm, trong đó 8 tháng năm 2021, khách du lịch nội địa giảm 5,5%; tổng thu từ khách du lịch giảm 26,5%... so với cùng kỳ năm 2020.

Các đại biểu tại diễn đàn đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đồng thời định hướng giải pháp trong thời gian tới, với 4 khâu đột phá là “Thể chế - Thiết chế - Nguồn nhân lực - Chuyển đổi số”.

Khẳng định các nền tảng kỹ thuật số hoàn toàn có thể mang lại doanh thu cho các đơn vị nghệ thuật, nhiều địa phương đề xuất Bộ VH-TT&DL có văn bản hướng dẫn các địa phương cũng như các đơn vị nghệ thuật thiết lập các kênh trực tuyến, đưa các sản phẩm nghệ thuật chất lượng, phù hợp với xu hướng của nền tảng trực tuyến để giới thiệu rộng rãi tới công chúng.

TAGS