Di tích Văn chỉ Minh Hương được xếp hạng là di tích cấp tỉnh thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật

UYÊN NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về xếp hạng 10 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh trong đó có di tích Văn chỉ Minh Hương (Phường Minh An, thành phố Hội An).

 

Văn chỉ Minh Hương là công trình kiến trúc nghệ thuật được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 19, là một trong những thiết chế văn hóa tín ngưỡng quan trọng của làng Minh Hương tại Hội An. Di tích là nơi ghi nhận, thể hiện các thông tin về lịch sử dân tộc, xã hội học, kiến trúc mỹ thuật, là nơi cung cấp những tư liệu quý giá về quá trình hình thành và phát triển của làng Minh Hương mà còn minh chứng cho vai trò của làng Minh Hương, con người làng Minh Hương ở Hội An nói riêng, cũng như sự phát triển của thương cảng Hội An qua nhiều thế kỷ.

Mười di tích được công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2023 bao gồm:

Di tích lịch sử Núi Chùa Ngọc Sơn (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình).

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Hà Châu - An Lý (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình).

Di tích lịch sử Mộ Hồ Học (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh).

Di tích lịch sử Đình Bàn Lãnh Xã (xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn).

Di tích lịch sử Đình làng Đồng Tràm (thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn).

Di tích kiến trúc nghệ thuật Văn chỉ Minh Hương (phường Minh An, thành phố Hội An).

Di tích lịch sử Dinh và Mộ bà Phường Chào (xã Đại Cường và thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Di tích lịch sử Địa điểm tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn).

Di tích lịch sử Đình làng Phước Sơn (thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức).

Di tích lịch sử Nhà thờ tiền hiền làng An Sơn (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức).

Trong 10 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh, di tích Văn chỉ Minh Hương (Phường Minh An, thành phố Hội An) là di tích duy nhất thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các di tích trên theo luật định; bố trí kinh phí tu bổ và dựng bia đối với các di tích hiện đang xuống cấp hoặc không còn dấu tích; cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích; lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích theo đúng quy định.

TAGS