Khôi phục lễ cúng rừng làm rẫy của đồng bào Cơ Tu

VĂN THỦY |

(QNO) - Lễ cúng rừng làm rẫy của đồng bào Cơ Tu huyện Nam Giang đang dần bị lãng quên và mới đây, huyện đã có chủ trương khôi phục lễ cúng này của đồng bào.

Phục dựng nghi thức trong lễ cúng rừng làm rẫy.
Phục dựng nghi thức trong lễ cúng rừng làm rẫy.

Theo già làng, nghệ nhân Blinh Hạnh (ở thôn Công Dồn xã Zuôih), xưa kia người dân nghèo khổ, cuộc sống quanh năm dựa vào rừng, rừng là nguồn sống. Họ trồng lúa, bắp, sắn, khoai sinh trưởng phát triển cho ra quả, hạt tự nhiên và thần rừng bảo hộ, vì vậy, mỗi khi trồng, tỉa các loại cây trồng trên các nương, rãy, người Cơ tu đều phải làm lễ cúng thần rừng vì rừng như là nguồn sữa mẹ, mang đến cho dân làng những mùa lúa rẫy chín vàng, những mùa màng bội thu, đầy kho, đầy nóc nhà, dân làng được ấm, no, an lành.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Giang, phong tục cúng rừng làm nương rẫy hầu như bị lãng quên, vì vậy, mới đây, Huyện Nam Giang có chủ trương khôi phục lại các phong tục truyền thống, mang đậm bản sắc của đồng bào Cơ Tu. Nghệ nhân Blinh Hạnh được huyện chọn để hướng dẫn và truyền đạt các phong tục cúng rừng làm nương rẫy.

Theo già làng Bờ Nướch Tiêng (ở thôn A Liêng, xã Tà Bhing) cúng rừng làm rẫy là cầu mong cho mùa màng tốt tươi, vì vậy lễ cúng mang tâm linh sâu sắc của đồng bào Cơ Tu, nhằm xin đất đai, thần rừng cho những mùa rẫy tươi tốt để dân làng được no ấm.

Già làng, nghệ nhân Blinh Hạnh vui mừng nói: "Khi huyện có chủ trương phục dựng lễ cúng rừng làm rẫy, tôi rất mừng vì được huyện chọn là người biên soạn và chủ công trong việc truyền lại những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của người Cơ Tu cho lớp trẻ. Vì vây, bản thân tôi đã có nhiều cố gắng sưu tầm, biên soạn để bảo tồn được bản sắc  văn hóa mang đậm nét truyền thống của đồng bào Cơ Tu".