Nông Sơn có 7.543 hộ đạt gia đình văn hóa năm 2021

TÂM LÊ |

(QNO) - Sáng nay 29.3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM LÊ
Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Tào Viết Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM LÊ

Thông tin tại hội nghị, năm 2021, Nông Sơn có 7.543 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 90% tổng số hộ trên địa bàn huyện; 27 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ 93%; 3/6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tỷ lệ 50%; 12 tộc họ duy trì danh hiệu tộc họ văn hóa; 57 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 95%.

Thiết chế văn hóa ở cơ sở tại địa phương được chú trọng đầu tư, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, vui chơi, giải trí, tiếp cận thông tin và các giá trị văn hóa tinh thần của người dân. Có 29 bản hương ước, quy ước được UBND cấp huyện công nhận, đạt tỷ lệ 100%. Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đã phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân, tộc họ có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021. Ảnh: TÂM LÊ
Khen thưởng các tập thể, cá nhân, tộc họ có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021. Ảnh: TÂM LÊ

Dịp này, nhiều tập thể, tộc họ, gia đình được UBND huyện Nông Sơn khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021.

TAGS