Tham vấn cộng đồng về di tích đình Hội An

Q.H |

Để chuẩn bị khánh thành và đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh trong dịp kỷ niệm 22 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2021), Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa tổ chức buổi tham vấn cộng đồng về di tích đình Hội An, hay còn gọi là đình Ông Voi.

Buổi tham vấn cộng đồng
Buổi tham vấn cộng đồng.

Tại buổi tham vấn, trung tâm đã trình bày phương án bố trí thờ tự, gợi mở một số vấn đề về tổ chức lễ an vị, cộng đồng cùng tham gia quản lý...

Đình Hội An ở số 27 đường Lê Lợi, phường Minh An, được xây dựng muộn nhất vào thế kỷ 18. Đây là di tích xếp loại đặc biệt trong khu phố cổ, liên quan đến quá trình hình thành, phát triển làng xã ở Hội An, nơi lưu giữ nhiều phong tục tập quán cùng các hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú loại hình di tích tín ngưỡng ở Hội An. Từ tháng 10.2020, đình được tu bổ với kinh phí gần 4,1 tỷ đồng.

Đại diện cộng đồng dân cư là những vị cao niên sinh sống lân cận di tích đã bày tỏ sự phấn khởi khi thành phố đầu tư trùng tu di tích, đồng thời nêu một số vấn đề cần quan tâm để quản lý di tích tốt hơn trong thời gian tới. Cộng đồng đã đề cử tổ quản lý di tích gồm 8 thành viên.

TAGS