Thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch các huyện miền núi

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm Trưởng ban. Ngoài ra còn có 7 Phó Trưởng ban và 24 thành viên.

Ban tổ chức có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương liên quan phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX năm 2023 đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả.

TAGS