Tiếp tục tu bổ khu trưng bày, giới thiệu di tích nhà lao Hội An

ĐỖ HUẤN |

(QNO) - Tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích nhà lao Hội An, UBND TP.Hội An đã giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An làm chủ đầu tư tiến hành thi công tu bổ khu trưng bày, giới thiệu di tích nhà lao.

Quy mô đầu tư gồm: hạng mục nhà hội trường được thiết lập thành khu vực trưng bày tư liệu, hiện vật liên quan đến nhà lao Hội An đã được thu thập, sưu tầm trong thời gian qua theo từng chủ đề; thiết lập sa bàn mô hình tổng thể nhà lao.

Hạng mục nhà giam nam trưng bày hình ảnh trong quá trình thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo; thiết lập các bảng thông tin giới thiệu chi tiết về lịch sử, giá trị, chế độ giam cầm, sinh hoạt và hoạt động đấu tranh của tù nhân... ở nhà lao; chiếu phim tư liệu; thiết lập mô hình ma-nơ-canh phục dụng lại cảnh tù nhân bị giam cầm trước đây theo từng chủ đề, mỗi chủ đề kết hợp các bảng thông tin thuyết minh liên quan.

Hạng mục xà lim thiết lập hệ thống ma-nơ-canh về cảnh giam giữ tù nhân và chế độ kiểm soát gắt gao của địch được thể hiện trong 4 phòng giam, trong đó có cảnh tù nhân nhận cơm (1 phòng), các phòng còn lại là các tư thế khác nhau (như nằm, ngồi, đứng...) của tù nhân.

Đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư xây dựng và mỹ thuật Hà Nội.

TAGS