Thầm lặng giữa đời

PHAN VINH |

(QNO) - Họ là nông dân hoặc cán bộ ở cơ sở, dù cương vị nào thì cách họ học tập và làm theo gương Bác Hồ thể hiện ở cách họ đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên, lan tỏa tinh thần đoàn kết là cách mà mọi người trân trọng, học tập.