[VIDEO] - Nông Sơn đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới

NGUYÊN KHUÊ |

(QNO) - Những năm qua, việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đã được Ủy ban MTTQ các cấp ở Quảng Nam triển khai khá đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, người dân được nêu lên ý kiến của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Và quan trọng nhất, người dân - chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới thật sự hài lòng khi thấy làng quê đổi mới, niềm vui mỗi nhà nhân lên khi thấy được kết quả đóng góp sức người, sức của vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

TAGS