[VIDEO] - Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: Cách làm hay của Điện Bàn

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) – Bám cơ sở, phối hợp cùng địa phương trong công tác phát triển đối tượng, BHXH thị xã Điện Bàn đã có những thành công đáng ghi nhận khi số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tăng nhanh.

TAGS

Phấn đấu hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Năm 2021, các đơn vị trong ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH với hơn 14,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 14,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

BHXH Quảng Nam được giao phát triển BHXH tự nguyện hơn 27,5 nghìn người

DIỄM LỆ |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2021 cho các tỉnh, thành phố.

Những thành quả nổi bật của BHXH Quảng Nam năm 2020

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Năm 2020 là năm nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thiên tai liên tục xảy ra gây thiệt hại nặng nề về người tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tình hình đó đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.