[VIDEO] - Phụ nữ Bình Sơn thoát nghèo từ mô hình tiết kiệm tín dụng

XUÂN LAM |

(QNO) - Từ một mô hình có tên “Tiết kiệm tín dụng” của Chi hội Phụ nữ thôn Tuy Hòa (xã Bình Sơn, Hiệp Đức) với cách giúp nhau vay vốn quay vòng, sau 19 năm đã có gần 40 gia đình hội viên thoát nghèo, kinh tế khá giả, biết áp dụng nhiều cách làm ăn.