[Video] - Trải nghiệm về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Theo BHXH Việt Nam |

(QNO) - VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nhiều người dân đã tải ứng dụng, trải nghiệm và cảm nhận được nhiều tiện ích thiết thực cho bản thân.

TAGS