Động đất 3,6 độ Richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Văn Bình |

Vào lúc 15 giờ 41 phút hôm qua 7.3, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại xảy ra động đất. Ngay sau động đất, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My và Công ty Thủy điện Sông Tranh đã đi kiểm tra nắm bắt tình hình tại hiện trường đập thủy điện 2 và các xã vùng tâm chấn Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui. Máy đo gia tốc đặt tại đỉnh đập thủy điện Sông Tranh 2 ghi nhận gia tốc nền thân đập dịch chuyển do trận động đất này gây nên là 31,83cm/s2.

Các trạm quan trắc động đất của Viện Vật lý địa cầu lắp đặt tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 cũng đều ghi nhận được và từ các số liệu truyền về Viện Vật lý địa cầu đã phân tích, công bố cường độ trận động đất là 3,6 độ Richter. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2.

Văn Bình