Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Tuyên truyền pháp luật cho dân bị thu hồi đất

TAM THĂNG |

Sáng 18.9, Trung tâm Tư vấn pháp luật - Hội Luật gia Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân bị thu hồi đất thuộc dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có chiều dài 132,2km, trong đó Quảng Nam có 91,7km với hơn 4.480 hộ dân bị ảnh hưởng. Trung tâm Tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh đã đến khu dân cư thôn, xóm, tổ đoàn kết tuyên truyền, tư vấn pháp luật về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật, về chính sách bồi thường thiệt hại khi bị Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án… Đặc biệt, người dân vùng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được tiếp cận các quy định, chế độ, chính sách hiện hành trong kiểm kê, định giá, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

TAM THĂNG