Núi Thành tập trung giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VĂN PHIN |

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi qua địa bàn huyện Núi Thành có chiều dài gần 30km, đến nay huyện đã giải tỏa, bàn giao mặt bằng được 23,2km, đạt 75% kế hoạch. Toàn tuyến có 1.702 hộ bị ảnh hưởng, huyện đã hoàn thành việc kiểm kê, thực hiện chi trả 74 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 197,9 tỷ đồng (đã có 1.483 hộ nhận tiền). Hiện nay, từ xã Tam Anh Bắc đến Tam Hiệp cơ bản thông tuyến, còn lại đoạn đi qua xã Tam Nghĩa liên quan đến các doanh nghiệp. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã hoàn thành kiểm kê 13/13 doanh nghiệp, đã có 3 doanh nghiệp bàn giao mặt bằng.

VĂN PHIN