3/18 huyện hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

L.D |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) toàn tỉnh đến ngày 23.11.2021 là 1.427.535 người (đạt 98,31 kế hoạch BHXH Việt Nam giao). 

Số người tham gia cần phát triển để đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao là 24.515 người. Có 3 huyện đã hoàn thành chỉ tiêu BHXH tỉnh giao là Quế Sơn (100,12%), Nam Giang (100,93%), Bắc Trà My (100,18%).

Một số huyện còn số người cần phải vận động tham gia BHYT theo chỉ tiêu giao khá cao, như Nông Sơn còn 5.505 người, Hội An 3.216 người, Núi Thành 2.939 người, Duy Xuyên 2.686 người, Thăng Bình 2.101 người...

Trong 2 tháng cuối năm 2021, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục các hình thức vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, phấn đấu đạt mục tiêu BHXH Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao thực hiện trong năm.

TAGS