53 trẻ khuyết tật ở Thăng Bình được COV hỗ trợ giai đoạn 2019 - 2021

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

(QNO) - Sáng nay 26.10, UBND huyện Thăng Bình tổng kết dự án “Hệ thống chăm sóc hy vọng cho trẻ khuyết tật tại Thăng Bình giai đoạn 2019 - 2021” do Tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV) tài trợ.

Tháng 9.2019, COV và Thăng Bình ký kết thỏa thuận hợp tác dự án với kinh phí dự kiến 50.000 USD cho giai đoạn 2019 - 2021. Sau khi khảo sát, các bên thống nhất chọn xã Bình Tú và Bình Phục để thực hiện với 45 trẻ khuyết tật, đồng thời bổ sung thêm 8 trẻ của thị trấn Hà Lam.

Hai năm qua dự án thực hiện tổng cộng 2.036 lượt can thiệp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, dinh dưỡng, môi trường, phát triển sinh kế và chính sách sự kiện với kinh phí gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó tập trung cốt yếu ở lĩnh vực giáo dục và y tế để trẻ khuyết tật được khỏe mạnh, có điều kiện đến trường học tập tốt hơn.

Trước đó giai đoạn 1 (2017 - 2019), dự án thực hiện tại xã Bình Nguyên và thị trấn Hà Lam với 47 trẻ khuyết tật được hỗ trợ.

TAGS