Bắc Trà My khen thưởng điển hình xây dựng đời sống văn hóa

THÚY VÂN |

(QNO) - Ngày 22.9, huyện Bắc Trà My tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2020).

Năm 2010, toàn huyện có 5.515/6.786 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (81%), đến năm 2019 có 9.085/10.985 gia đình đạt danh hiệu này (82,7%). Một số xã thực hiện tốt phong trào xây dựng thôn văn hóa như Trà Dương, Trà Đông, Trà Giang, Trà Tân, thị trấn Trà My; một số thôn duy trì liên tục danh hiệu thôn văn hóa như thôn 1 (xã Trà Tân), Dương Hòa và Lâm Bình Phương (xã Trà Sơn), Ba Hương (xã Trà Đông).

Năm 2019, huyện có 88/99 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (88%). Các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí đề ra như cảnh quan xanh - sạch - đẹp; vận động cán bộ công chức tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TD-TT... Qua đó góp phần cùng đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ hằng năm.

Dịp này, huyện Bắc Trà My khen thưởng 12 gia đình, 5 thôn và 10 cơ quan điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua.

TAGS