BHXH các địa phương tập huấn nghiệp vụ cho đại lý thu

H.L |

BHXH các địa phương Đại Lộc, Điện Bàn vừa tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ cho đại lý thu BHXH, BHYT. 

Tại Đại Lộc, có 38 học viên là lãnh đạo và nhân viên đại lý thu Hội Nông dân của 18 xã, thị trấn đã được tập huấn nghiệp vụ làm đại lý thu của BHXH. Tại Điện Bàn, nhân viên đại lý thu và cộng tác viên thuộc đại lý BHXH tự nguyện, BHYT được tập huấn nghiệp vụ. Đại lý thu và cộng tác viên là cầu nối quan trọng đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, hỗ trợ ngành BHXH mở rộng số lượng người tham gia các chế độ.

Đại lý thu và cộng tác viên đã được cung cấp, trang bị những thông tin liên quan về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; kiến thức về nghiệp vụ BHXH, BHYT cho người đủ điều kiện làm nhân viên đại lý thu; mở rộng, đa dạng, tăng thêm số lượng nhân viên đại lý thu; nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu về công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; kịp thời cập nhật thông tin, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động của nhân viên đại lý thu, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; phổ biến quyền lợi và trách nhiệm của đại lý thu, nhân viên đại lý thu.

TAGS