BHXH Nam Trà My đạt nhiều kết quả 6 tháng đầu năm

D.L |

Trong 6 tháng qua, BHXH huyện Nam Trà My đã có nhiều giải pháp, vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ của ngành và địa phương giao. Kết quả, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 97,6% kế hoạch, số người tham gia BHYT đạt 100,7% kế hoạch và 438 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 75,64% kế hoạch. 

Riêng BHXH tự nguyện, tăng 92 người so với cuối năm 2020; tổng số thu 25 tỷ đồng (bằng 48,3% kế hoạch giao trong năm). Công tác cấp thẻ BHYT, sổ BHXH đảm bảo 100% người tham gia BHYT được cấp thẻ BHYT kịp thời, không còn tình trạng thu trùng, thẻ trùng; 100% đơn vị sử dụng LĐ đã thực hiện giao dịch điện tử về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và được BHXH huyện giải quyết, chi trả xong, 100% không chi bằng tiền mặt.

Việc triển khai ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị di động, đến nay đã có 1.803 người tham gia trên địa bàn đăng ký và sử dụng ứng dụng. Trong đó đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có 1.504 người (đạt tỷ lệ 98,04%), còn lại 30 người chưa đăng ký do không đủ điều kiện như mất chứng minh nhân dân, không sử dụng điện thoại. 

TAGS