Bổ sung 15,5 tỷ đồng để các địa phương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

HÀ QUANG |

UBND tỉnh vừa quyết định cấp bổ sung kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố với tổng số tiền hơn 15,5 tỷ đồng từ 2 nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022, để chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08 ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, địa phương được cấp bổ sung kinh phí nhiều nhất là UBND thị xã Điện Bàn với số tiền gần 5,9 tỷ đồng; UBND TP.Tam Kỳ và UBND huyện Núi Thành lần lượt là hơn 3,8 tỷ đồng và hơn 3,2 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm về danh sách người lao động được phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà và tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo; thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định.

TAGS