Các bãi tắm công cộng được hoạt động trở lại

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2421/UBND-KGVX cho phép các bãi tắm biển công cộng hoạt động trở lại theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các bãi biển công cộng trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại sau thời gian tạm đóng do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: M.L
Các bãi biển công cộng trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại sau thời gian tạm đóng do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: M.L

Sau khi xem xét tình hình thực tế về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quảng Nam và theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép các bãi tắm biển công cộng được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg. Cụ thể, phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển; giữ khoảng cách an toàn 1 mét khi tiếp xúc; nghiêm cấm các hoạt động mua bán, ăn uống trên bãi biển.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo ban quản lý bãi biển, UBND các xã, phường ven biển thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại bãi tắm. Đồng thời thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mọi người thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác quản lý, xử phạt theo thẩm quyền đối với trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vi phạm trong hoạt động kinh doanh, an ninh trật tự tại bãi biển...

TAGS