Cán bộ xã quản lý đối tượng cai nghiện tự nguyện được hỗ trợ 350 nghìn đồng/tháng

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 23 quy định số lượng, mức chi hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

Đối tượng áp dụng là cán bộ xã là thành viên của tổ công tác cai nghiện ma túy; thành viên tổ công tác cai nghiện liên xã được phân công theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chi hỗ trợ.

Đối với xã có dưới 20 người đăng ký tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng nhưng ít nhất phải đủ 5 người thì bố trí 3 cán bộ theo dõi, quản lý. Riêng đối với xã có dưới 5 người đăng ký mà giáp ranh nhau thì chủ tịch UBND cấp huyện thành lập tổ công tác cai nghiện liên xã bố trí 3 cán bộ theo dõi, quản lý; nếu không giáp ranh thì bố trí 1 cán bộ theo dõi, quản lý.

Đối với xã có từ 20 người đăng ký tham gia cai nghiện tự nguyện trở lên, cứ thêm 10 người thì bố trí thêm 1 cán bộ theo dõi, quản lý nhưng tối đa không quá 7 cán bộ/tổ.

Mức chi hỗ trợ cho cán bộ xã theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng là 350 nghìn đồng/người/tháng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25.10.2021.

TAGS

Tiếp tục hỗ trợ cai nghiện bằng Methadone

XUÂN HIỀN |

Kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh khóa X sẽ thảo luận đề án Quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone và mức thu phí điều trị nghiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh.