Cấp bổ sung hơn 784,5 triệu đồng chi chế độ cho công an viên nghỉ việc

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 26.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2443 cấp bổ sung hơn 784,5 triệu đồng cho UBND các huyện để thực hiện chế độ, chính sách cho công an viên nghỉ việc theo Nghị định 73 (ngày 7.9.2009) của Chính phủ và Nghị quyết 12 (ngày 3.10.2019) của HĐND tỉnh.

Cụ thể, Đông Giang 127,859 triệu đồng (4 người), Núi Thành 455,186 triệu đồng (14 người), Bắc Trà My 55,535 triệu đồng (2 người), Phú Ninh 60,649 triệu đồng (1 người), Tiên Phước 57,775 triệu đồng (2 người), Duy Xuyên 27,565 triệu đồng (2 người).

UBND tỉnh giao UBND các địa phương trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

TAGS