Cụm Thanh tra đồng bằng phát hiện sai phạm hơn 6,5 tỷ đồng trong năm 2020

T.NHAN - N.DUY |

(QNO) - Ngày 10.12, tại Đại Lộc, Cụm Thanh tra đồng bằng (gồm 9 địa phương: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ và Hội An) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, qua thanh tra 9 huyện đồng bằng, phát hiện sai phạm hơn 6,5 tỷ đồng. Ảnh: N.D
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm Thanh tra đồng bằng. Ảnh: N.D

Trong năm 2020, Thanh tra 9 huyện, thị, thành phố đồng bằng tổ chức 54 cuộc thanh tra hành chính với nội dung thanh tra chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng nguồn ngân sách, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, nông thôn mới, lĩnh vực đất đai...

Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng và hơn 20.782m2 đất. Lực lượng chức năng đã kiến nghị xử lý kỷ luật 1 cá nhân (Núi Thành), chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc với 9 đối tượng (Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình), kiến nghị xử lý hành chính 57 tập thể và 64 cá nhân. Tổ chức tiếp 6.301 lượt công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị…

Trong năm, Thanh tra cụm đồng bằng đã tổ chức 70 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng với hơn 3.225 lượt người tham dự.

TAGS