Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Ninh Phước lần thứ I

TÂM LÊ |

(QNO) - Hội LHPN xã Ninh Phước (Nông Sơn) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ra mắt BCH Hội LHPN xã Ninh Phước khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TÂM LÊ
Ra mắt Ban Chấp hành Hội LHPN xã Ninh Phước khóa I (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ảnh: TÂM LÊ

Năm 2020, xã Ninh Phước được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Quế Phước và Quế Ninh. Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua của Hội LHPN xã Ninh Phước được triển khai đồng bộ, đổi mới nội dung và hình thức. Hội phối hợp tổ chức 30 lớp tuyên truyền pháp luật, tập huấn khởi sự kinh doanh; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1.530 hội viên, phụ nữ; hỗ trợ 738 triệu đồng cho các nhóm sinh kế.

Bằng nhiều mô hình tiết kiệm đã vận động hơn 300 triệu đồng, giúp xây dựng, sửa chữa 15 mái ấm tình thương, trao 59 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, giúp 35 hộ thoát nghèo. Vận động hội viên, phụ nữ hiến đất làm hơn 9km đường giao thông, làm cầu, xây dựng 7 bia tường tuyên truyền, trồng 3 đoạn đường hoa, cây xanh, cấp 230 giỏ đi chợ... Tại đại hội, Hội LHPN xã tuyên dương 13 cán bộ hội giỏi 5 năm liền (2016 - 2021).

Đại hội đã bầu 9 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội LHPN xã Ninh Phước khóa I và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

TAGS