Đảm bảo cho trẻ em toàn tỉnh vui Tết Trung thu an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

CHÂU NỮ |

* Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành, địa phương tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo cho trẻ em trên toàn tỉnh được vui Tết Trung thu năm 2021 an toàn và thiết thực, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chuẩn bị các điều kiện phục vụ lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà, động viên, hỗ trợ trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các địa phương và các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em và các văn bản, quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ người lao động mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em; kiến thức bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở, trung tâm bảo trợ xã hội tổ chức tặng quà, thăm hỏi trẻ em tại cơ sở, trung tâm nhân dịp Tết Trung thu đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, an toàn, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các sở ban ngành, địa phương tùy chức năng, nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, an toàn, hiệu quả, không phô trương hình thức, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

* Hôm qua, 7.9, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021. 

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 25.9, sẽ triển khai thực hiện hoạt động truyền thông và công tác kiểm tra. Về truyền thông, sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hành cho người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu bằng nhiều hình thức, lồng ghép tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. 

Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ thực hiện tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, sản phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ.

TAGS