Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

CHÂU NỮ |

Hôm qua 14.9, UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở TN-MT, NN&PTNT, Tài chính và chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các dự án thuộc chương trình triển khai trên địa bàn tỉnh theo Công văn 5363 ngày 31.8 của Bộ TN-MT.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở KH-ĐT cùng Sở TN-MT và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tổng kết, báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ thuộc chương trình trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1670 ngày 31.10.2017 của Thủ tướng Chính phủ. Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Nam, sớm trình UBND tỉnh ban hành theo yêu cầu của Bộ TN-MT.

UBND tỉnh yêu cầu, trước ngày 5.10 tới, các Sở TN-MT, NN&PTNT, Ban Quản lý các dự đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND huyện Nam Trà My chịu trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ, dự án đảm bảo các nội dung, biểu mẫu theo yêu cầu của Bộ TN-MT tại Công văn số 5363.