Điện Bàn đạt nhiều thành tựu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

QUỐC TUẤN |

(QNO) - UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020 và tổng kết các nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao, truyền thanh - truyền hình thị xã Điện Bàn giai đoạn 2013 - 2020.

Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa được công nhận ở Điện Bàn đạt 93,5%; có 95,75% thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa; 10 xã đạt chuẩn "xã văn hóa nông thôn mới" và 6 phường đạt chuẩn "phường văn minh đô thị"; 152/160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 243/1.125 tộc đạt chuẩn văn hóa.

Dịp này, UBND thị xã Điện Bàn đã trao giấy khen cho 78 cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000 - 2020 và khen thưởng cho nhiều đơn vị, cá nhân khác thực hiện xuất sắc các nghị quyết của HĐND thị xã.

TAGS