Điều chỉnh giá nước sạch ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh

P.V |

(QNO) - Ngày 20.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2473 phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tại địa bàn TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, đơn giá nước sạch như sau:

 
Tại địa bàn các huyện Nam Giang và Phước Sơn, đơn giá nước sạch như sau:
 

* Thời gian áp dụng:

- Năm thứ nhất: Kể từ kỳ thu tiền tháng 10.2022.

- Năm thứ hai: Kể từ kỳ thu tiền tháng 10.2023.

- Năm thứ ba: Kể từ kỳ thu tiền tháng 10.2024

* Giá nước trên đã bao gồm thuế tài nguyên nước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường, phí dịch vụ môi trường rừng.

TAGS

Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam: Chặng đường xây dựng và phát triển

MINH TRÍ |

Hai mươi lăm năm về trước, Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Nam (nay là Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam) ra đời trên cơ sở Xí nghiệp Xây dựng Thăng Bình đang rơi vào trạng thái cần được giải cứu. Từ điểm xuất phát là một doanh nghiệp siêu nhỏ, đến nay Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đã trở thành doanh nghiệp quy mô lớn với hơn 10 đơn vị thành viên và trực thuộc, cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật đủ mạnh để đảm nhận và hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng phục vụ những nhu cầu thiết yếu của nhân dân, khách hàng và doanh nghiệp.