Dừng chương trình tín dụng với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 195 về dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Trên cơ sở Tờ trình số 154 ngày 19/7/2023 của Bộ Tài chính, Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09 ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Chương trình tín dụng theo Quyết định số 09 đã hỗ trợ hơn 80 nghìn học sinh, sinh viên có đủ điều kiện tiếp tục học tập trực tuyến. Tuy nhiên, đến nay dịch COVID-19 đã được kiểm soát, việc ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 09 là phù hợp với bối cảnh thực tế hiện nay.

 Nghị quyết 195 có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

TAGS

3.766 học sinh THPT ở vùng đặc biệt khó khăn đủ điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách 3.766 học sinh THPT hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Nâng cao nghiệp vụ hoạt động tín dụng chính sách

Q.VIỆT |

(QNO) - Ngày 1/11, bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Nam chủ trì hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2023.