Giai đoạn 2022 - 2025, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhiều lĩnh vực

CHÂU NỮ |

(QNO) -  Giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh áp dụng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa (XHH) nhằm tạo điều kiện để mọi tầng lớp xã hội được thụ hưởng thành quả giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp và các dịch vụ công khác.

UBND tỉnh vừa ban hành đề án đẩy mạnh XHH trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (Đề án 122 ngày 10.1), nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động XHH, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, trong, ngoài nước tham gia đầu tư bằng nhiều hình thức.

Lĩnh vực giáo dục có nhiều dự án đầu tư xã hội hóa nhất trong những năm qua. Ảnh: C.N
Lĩnh vực giáo dục có nhiều dự án đầu tư xã hội hóa nhất trong những năm qua. Ảnh: C.N

Thực hiện nhiều giải pháp

UBND tỉnh đề ra các nhóm giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu đẩy mạnh XHH giai đoạn 2022 – 2025, bao gồm: tăng cường trách nhiệm và tính chủ động của các ngành, các cấp; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường cơ chế ưu đãi, khuyến khích đối với dự án XHH; kiểm tra, giám sát và tuyên truyền.

Đối với giải pháp đa dạng hóa các hình thức thực hiện dự án XHH, Quảng Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư để quảng bá, thông tin, giới thiệu nhu cầu thu hút đầu tư của tỉnh đối với các dự án XHH, kể cả dự án theo phương thức đối tác công tư; áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư tối đa theo quy định của pháp luật; áp dụng chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất.

Đồng thời thực hiện mô hình sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh liên kết theo các quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công; huy động nguồn vốn để đẩy mạnh, nâng cấp, mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ công của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển XHH

Để được hưởng chính sách khuyến khích XHH, dự án XHH phải đáp ứng đủ các điều kiện: dự án phải thuộc danh mục các loại hình và đáp ứng tối thiểu các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; ngoài ra, phải thuộc danh mục và đáp ứng tiêu chí thu hút đầu tư XHH do UBND cấp huyện xây dựng và đề xuất định kỳ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án phải phù hợp với quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc phê duyệt kết quả trúng thầu). Cơ sở thực hiện XHH phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, quy mô theo phương án đầu tư đã đăng ký; thực hiện dự án XHH đúng mục đích, có hiệu quả.

Nhiều chính sách ưu đãi

Các ngành, lĩnh vực, địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật đầu tư và chính sách ưu đãi theo Đề án 122 của UBND tỉnh.

Quảng Nam đẩy mạnh xã hội hóa để mọi người thụ hưởng thành quả trên các lĩnh vực. Ảnh: C.N
Quảng Nam đẩy mạnh xã hội hóa để mọi người thụ hưởng thành quả trên các lĩnh vực. Ảnh: C.N

Trong đó, áp dụng ưu đãi đảm bảo nguyên tắc trong cùng một thời gian, địa bàn, loại hình, nếu cơ sở thực hiện XHH được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau theo quy định của pháp luật và chính sách tại Đề án này thì cơ sở thực hiện XHH được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Cụ thể là được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất (miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất thực hiện dự án (tối đa không quá 50 năm) đối với tất cả dự án thuộc các lĩnh vực XHH theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích XHH theo quy định).

Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho cơ sở thực hiện XHH đủ điều kiện.

Ngoài ra, tỉnh ưu đãi các chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất; chính sách ưu đãi về tín dụng; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác như chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ, các quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác…

Giai đoạn 2008 – 2020, Quảng Nam triển khai 43 cơ sở thực hiện XHH, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.325 tỷ đồng (trong đó có 6 dự án không đủ điều kiện thực hiện).

Trong đó, lĩnh vực giáo dục có 14 dự án, tổng vốn đầu tư 2.152 tỷ đồng. Lĩnh vực dạy nghề 7 dự án, tổng vốn đầu tư 149 tỷ đồng. Lĩnh vực y tế 10 dự án, tổng vốn đầu tư 1.098 tỷ đồng. Lĩnh vực thể thao 3 dự án, tổng vốn đầu tư 12,5 tỷ đồng. Lĩnh vực môi trường 3 dự án, tổng vốn đầu tư 1.113 tỷ đồng. Giai đoạn này, tỉnh chưa thu hút được nhà đầu tư vào lĩnh vực văn hóa và giám định tư pháp.

Nếu phân chia theo địa bàn đầu tư, thì khu vực thành phố, thị xã (Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn) có 23 dự án, tổng vốn đầu tư 1.778 tỷ đồng. Khu vực các huyện đồng bằng (Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và Phú Ninh) có 13 dự án, với tổng vốn đầu tư 2.650 tỷ đồng. Khu vực các huyện miền núi có 1 dự án (Tiên Phước), với vốn đầu tư 96 tỷ đồng.

>> XEM ĐỀ ÁN TẠI ĐÂY

>> XEM CÁC CHÍNH SÁCH KHUYỂN KHÍCH XÃ HỘI HÓA TẠI ĐÂY

TAGS

Thúc đẩy xã hội hóa đầu tư phát triển văn hóa - xã hội

TRỊNH DŨNG |

UBND tỉnh sẽ trình cơ chế, chính sách xã hội hóa đầu tư lên HĐND tại Kỳ họp thứ 5, dự kiến tổ chức ngày 12.1.2022. Đề án này sẽ khuyến khích, tạo động lực quan trọng thu hút đầu tư, giảm gánh nặng đầu tư công...

Mặt trận phản biện đề án cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa

TÂM ĐAN |

(QNO) - Chiều nay 6.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hội nghị phản biện xã hội Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025”.

Lấy ý kiến về xã hội hóa đầu tư

T.D |

(QNO) - Ngày 5.1, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phối hợp Sở KH&ĐT mở 2 phiên hội nghị (buổi sáng tại Điện Bàn và chiều tại Tam Kỳ) lấy ý kiến các địa phương về cơ chế, chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.