Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thôn Cẩm Đồng (xã Điện Phong)

QUỐC TUẤN |

(QNO) - UBND thị xã Điện Bàn quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Cẩm Đồng (xã Điện Phong) từ ngày 18.8 để phòng chống dịch Covid-19.

Thôn Cẩm Đồng nằm tách biệt với phần còn lại của xã Điện Phong bởi con sông và có vị trí gắn liền với xã Điện Minh. UBND thị xã Điện Bàn giao UBND xã Điện Phong phối hợp với UBND xã Điện Minh chỉ đạo các ban ngành liên quan tại địa phương giám sát, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định về cách ly xã hội.

Trước đó, từ ngày 16.8, toàn bộ xã Điện Phong áp dụng Chỉ thị 15 để phòng chống dịch Covid-19.

TAGS

Điện Bàn lập thêm 4 tổ chốt chặn phòng chống dịch Covid-19

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Ngày 17.8, UBND thị xã Điện Bàn quyết định bổ sung thêm 4 tổ chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19.

Từ 0 giờ ngày 16.8, Điện Bàn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, trừ 3 xã Gò Nổi

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Chiều nay 15.8, UBND thị xã Điện Bàn ban hành quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 trên toàn thị xã kể từ 0 giờ ngày 16.8, trừ 3 xã Gò Nổi là Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang áp dụng Chỉ thị 15.