Hai trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngày 7.12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 7185/UBND-NC thống nhất miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2020 đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

Các thí sinh thuộc diện nêu trên phải đăng ký dự tuyển (nguyện vọng bố trí sau khi trúng tuyển) vào vị trí việc làm ở địa phương vùng dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ xác định vùng dân tộc thiểu số theo đúng quy định pháp luật để tổng hợp các thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ nêu trên, tham mưu UBND tỉnh thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi được biết trong thời gian sớm nhất; đồng thời báo cáo Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 triển khai thực hiện theo quy định.

Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 dự kiến khai mạc và thi trắc nghiệm 2 môn trên máy vi tính (môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ) từ ngày 15.12 đến 17.12 và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ngày 23.12 tại Trường Đại học Quảng Nam.

TAGS