Hiệu quả từ việc kết nghĩa

HOÀNG LINH |

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kết nghĩa, hỗ trợ trên mọi phương diện để giúp từng địa phương của huyện Bắc Trà My phát triển kinh tế - xã hội. Bước qua giai đoạn mới, sự giúp đỡ sẽ được tiếp tục với hướng đi cụ thể hơn.

Sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa đã tạo động lực cho Bắc Trà My trên hành trình phát triển. Ảnh: D.L
Sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa đã tạo động lực cho Bắc Trà My trên hành trình phát triển. Ảnh: D.L

Từ năm 2012, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Bắc Trà My đã kết nghĩa với huyện Núi Thành; và 10 xã, thị trấn của Bắc Trà My đã được nhiều cơ quan, đơn vị nhận kết nghĩa, giúp đỡ trên hành trình phát triển kinh tế - xã hội.

Giữa huyện Núi Thành với huyện Bắc Trà My, sự đồng hành không chỉ từ cấp huyện, mà còn từ các phòng, ban, địa phương. Như Phòng GD&ĐT huyện Núi Thành đã hỗ trợ học sinh, trường học của Bắc Trà My mua dụng cụ bếp ăn, dụng cụ học tập, hỗ trợ học bổng. Xã Tam Anh Nam giúp đỡ xã Trà Nú; xã Tam Nghĩa hỗ trợ xã Trà Đốc; thị trấn Núi Thành, xã Tam Hiệp trợ sức xã Trà Kót; xã Tam Quang kết nghĩa với Trà Giang; thị trấn Núi Thành đồng hành với xã Trà Sơn.

Các cơ quan, đơn vị ở tỉnh như Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH, Thanh tra tỉnh... đã kết nghĩa, giúp đỡ các xã khó khăn của Bắc Trà My. Trong tháng 7.2020, Sở Xây dựng hỗ trợ xã Trà Nú xây dựng 4 căn nhà cho 4 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở (50 triệu đồng/nhà). Ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng cam kết tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm cho 21 hộ nghèo nữa ở xã Trà Nú. Còn lại 21 hộ nghèo ở nhà tạm sẽ do huyện Bắc Trà My vận động từ các nguồn khác để hỗ trợ xây dựng. 

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, thời gian qua, sự trợ giúp của các địa phương, đơn vị cho người dân huyện Bắc Trà My ước hơn 6,43 tỷ đồng. Nhiều hoạt động được triển khai như hỗ trợ các xã vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách, hộ nghèo... Cụ thể là hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng như làm cầu, đường nông thôn phục vụ đi lại cho người dân, hỗ trợ trang thiết bị cho trường học, các trụ sở làm việc ở cấp xã...

“Thời gian tới, để sự trợ giúp, kết nghĩa hiệu quả hơn, huyện sẽ có một hội nghị đánh giá lại quá trình kết nghĩa và lắng nghe ý kiến của các xã cũng như đơn vị kết nghĩa, từ đó có kế hoạch hành động hiệu quả hơn” - ông Vũ nói.

Giai đoạn 2020 - 2025, 10 xã khó khăn của huyện Bắc Trà My đã được 15 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ, đồng hành. UBND huyện Bắc Trà My đã phân công các phòng, ban của huyện nhận nhiệm vụ làm cầu nối giữa đơn vị kết nghĩa với xã kết nghĩa, nhằm giúp các xã kết nối với các đơn vị kết nghĩa, chuyển tải kịp thời những nhu cầu của người dân để đơn vị nhận giúp đỡ với các hoạt động hiệu quả hơn. Sự hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa sẽ bám sát nhu cầu của xã khó khăn, có thể là sự hỗ trợ về đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động, an sinh xã hội...

TAGS