Hỗ trợ Bình Dương 500 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

NHƯ THỦY |

(QNO) - Hôm nay 29.7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký Quyết định 407 điều chuyển 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương để hỗ trợ phòng chống dịch.

Mặt trận tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: V.A
Mặt trận tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: V.A

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí điều chuyển đảm bảo đúng mục đích và đối tượng; chứng từ thanh quyết toán thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Từ ngày 1.5 - 26.7.2021, Mặt trận tỉnh Quảng Nam vận động được 21,4 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch. Trong đó, kịp thời phân bổ hơn 9,1 tỷ đồng, gồm điều chuyển về Trung ương 500 triệu đồng; chuyển hỗ trợ tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.Hồ Chí Minh 5 tỷ đồng; phân bổ hỗ trợ các địa phương và lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn Quảng Nam 3,6 tỷ đồng.

TAGS